Posts

Introduzzjoni

Image
M’hemm ebda ktieb aktar essenzjali għalina mill-Bibbja Mqaddsa. Il-Patt il-Ġdid hu t-tieni taqsima tagħha, it-twettiq tal-wegħdi t’Alla li kien ta lil Iżrael mill-antik. Bih Alla jibqa’ jkellimna llum. Il-ħtieġa ta’ traduzzjoni preċiża u fidila ilha tinħass ħafna. It-traduttur, Paul Mizzi, stinka u studja għal ħafna snin biex finalment tana dan ix-xogħol importanti, it-taħbit ta’ mħabbtu lejn Alla, lejn Kelmtu u lejn il-bnedmin. It-traduttur fisser ruħu hekk: “Fir-rwol tiegħi bħala traduttur, żammejt żewġ għanijiet f’moħħi matul il-proċess sħiħ tat-traduzzjoni: a. Ridt nibqa’, sakemm lingwistikament possibbli, fidil għalkollox u qrib it-test Grieg tan-Nestle-Aland. b. Fl-istess ħin xtaqt kemm jista’ jkun nirrendih b’Malti jiftiehem u normali, mexxej kemm jista’ jkun u li jinqara, irrispettiv hux Malti semitiku jew inkella mnissel mir-Romanz, jew inkella huwiex vokabularju antik jew relattivament modern.” Din it-traduzzjoni, maħduma fuq l-edizzjoni l-iktar reċenti tan-Novum Testamentum

L-Evanġelju Skont Luqa

Image
Lq.1:2-3.   testimoni okulari . Hemm evidenza affidabbli għal xi nkiteb, għalkemm l-awtur, Luqa t-tabib, jiddistingwi lilu nnifsu minn dawk li raw b’għajnejhom u semgħu b’widnejhom, speċjalment it-tnax (Lq.6:13-16). Frattant ir-riċerka u l-investigazzjoni li għamel qabel kiteb kienet aktar minn adegwata. Imur lura għall- bidu tal-moviment Kristjan, l-avvenimenti li ġraw fi żmien it-twelid ta’ Ġesù nnifsu.   Lq.1:3.   Teofilu abbli kien ħabib ta’ Luqa, benefattur jew patrun tiegħu. Kienet x’kienet ir-relazzjoni, l-awtur hu interessat illi Teofilu jifhem il-veritajiet dwar il-persuna ta’ Ġesù u xogħlu fuq l-art (il-Vanġelu) kif ukoll mis-sema (At.1:1).   iċ-ċertezza . Ninnotaw il-klejm impliċitu għall-awtorità. Għalkemm l-awtur ikkonsulta diversi sorsi, qies l-affidabbiltà u l-awtorità tal-Vanġelu tiegħu bħala superjuri għal sorsi oħra li ma kinux ispirati.   Il-kelma Griega għal mgħallem hi s-sors tal-kelma Maltija “katekiżmu.” L-Iskrittura, sors bil-kitba, tagħti lill-fidili wisq ak