Posts

Introduzzjoni

Image
M’hemm ebda ktieb aktar essenzjali għalina mill-Bibbja Mqaddsa. Il-Patt il-Ġdid hu t-tieni taqsima tagħha, it-twettiq tal-wegħdi t’Alla li kien ta lil Iżrael mill-antik. Bih Alla jibqa’ jkellimna llum. Il-ħtieġa ta’ traduzzjoni preċiża u fidila ilha tinħass ħafna. It-traduttur, Paul Mizzi, stinka u studja għal ħafna snin biex finalment tana dan ix-xogħol importanti, it-taħbit ta’ mħabbtu lejn Alla, lejn Kelmtu u lejn il-bnedmin. It-traduttur fisser ruħu hekk: “Fir-rwol tiegħi bħala traduttur, żammejt żewġ għanijiet f’moħħi matul il-proċess sħiħ tat-traduzzjoni: a. Ridt nibqa’, sakemm lingwistikament possibbli, fidil għalkollox u qrib it-test Grieg tan-Nestle-Aland. b. Fl-istess ħin xtaqt kemm jista’ jkun nirrendih b’Malti jiftiehem u normali, mexxej kemm jista’ jkun u li jinqara, irrispettiv hux Malti semitiku jew inkella mnissel mir-Romanz, jew inkella huwiex vokabularju antik jew relattivament modern.” Din it-traduzzjoni, maħduma fuq l-edizzjoni l-iktar reċenti tan-Novum Testamentum

L-Evanġelju Skont Mattew

Image
Mt.1:1-17. Ktieb il-ġenealoġija , jew ir-rekordju tal-arblu tar-razza ta’ Ġesù, kif fasslu Mattew hu differenti minn ta’ evanġelista ieħor (Lq.3:23-38), iżda jikkumplimentaw lil xulxin. Luqa jenfasizza l-antenati bijoloġiċi ta’ Ġesù sa David u jmur lura saħansitra sa Adam, billi jaqbeż xi ġenerazzjonijiet. Bil-ġenealoġija tiegħu Mattew jagħti prova illi Ġesù għandu klejm legali għat-tron ta’ David, għax jenfasizza kif għandu dixxendenza legali minn David u Abraħam. Mt.1:1. Kristu (bil-Grieg, Christos ) litteralment tfisser midluk jew unzjonat; hi ekwivalenti għall-kelma Ebrajka “Messija” (Ġw.1:41; 4:25). Messija hi t-trasliterazzjoni ellenizzata tal-kelma Aramajka “ mesiha .” Il-kelma Ebrajka hi derivata mill-verb “ masah ” (unzjona; dellek biż-żejt). Fil-Patt il-Qadim, id-dlik biż-żejt seta’ jsir għall-kariga ta’ profeta (1 Slat.19:16), qassis (Es.29:7) jew sultan (1 Sam.16:13).   Il-Patt il-Qadim wiegħed il-miġja tal-Qaddej ġust ta’ Jaħwè (Isa.42:1-9), li jkun profeta bħal Mosè (Dt