Posts

Introduzzjoni

Image
M’hemm ebda ktieb aktar essenzjali għalina mill-Bibbja Mqaddsa. Il-Patt il-Ġdid hu t-tieni taqsima tagħha, it-twettiq tal-wegħdi t’Alla li kien ta lil Iżrael mill-antik. Bih Alla jibqa’ jkellimna llum. Il-ħtieġa ta’ traduzzjoni preċiża u fidila ilha tinħass ħafna. It-traduttur, Paul Mizzi, stinka u studja għal ħafna snin biex finalment tana dan ix-xogħol importanti, it-taħbit ta’ mħabbtu lejn Alla, lejn Kelmtu u lejn il-bnedmin. It-traduttur fisser ruħu hekk: “Fir-rwol tiegħi bħala traduttur, żammejt żewġ għanijiet f’moħħi matul il-proċess sħiħ tat-traduzzjoni: a. Ridt nibqa’, sakemm lingwistikament possibbli, fidil għalkollox u qrib it-test Grieg tan-Nestle-Aland. b. Fl-istess ħin xtaqt kemm jista’ jkun nirrendih b’Malti jiftiehem u normali, mexxej kemm jista’ jkun u li jinqara, irrispettiv hux Malti semitiku jew inkella mnissel mir-Romanz, jew inkella huwiex vokabularju antik jew relattivament modern.” Din it-traduzzjoni, maħduma fuq l-edizzjoni l-iktar reċenti tan-Novum Testamentum

L-Ewwel Epistola lill-Korintin

Image
1 Kor.1:2. Korintu kienet il-kapitali ta’ provinċja msejħa l-Akaja. Il-belt li żar Pawlu kienet imsejsa minn Ġulju Ċesri madwar seklu wara l-waqgħa ta’ Korintu qabilha fl-istess lokalità. Sitwata fuq istmu dejjaq bejn l-Eġew u l-Adrijatiku, Korintu kienet belt port, ċentru kbir ta’ traffiku kummerċjali fuq ir-rotta minn Ruma għal-Lvant. Kienet għanja u estremament immorali, notorja għal kull vizzju u oxxenità.   Il-belt kienet tiftaħar b’teatru għall-apert jakkomoda għoxrin elf ruħ; kienet torganizza l-logħob atletiku jikkompeti fil-popolarità mal-Logħob Olimpiku. Kellha popolazzjoni Griega, Rumana u Orjentali, u tempju impressjonanti ta’ Afrodite b’elf prostituta mpjegati fih.   1 Kor.1:2. L- imqaddsin huma l-mifdija kollha li Alla warrabhom għalih innifsu fi Kristu Ibnu (Gal.1:6; Ef.4:1,4).   1 Kor.1:5. stagħnejtu fih . Minn did-dinja stess il-fidili mhuma mċaħħda minn xejn li hu ta’ ġid spiritwali għalih; fi Kristu għandhom kulma jeħtieġu (1 Kor.3:21; Ef.1:3; 2 Pt.1:3).   1 Kor.1:6