Nies u avvenimenti fil-Patt il-Qadim imsemmija minn Kristu

1. Il-ħolqien ta’ Adam u Eva (Ġen.1:27; 2:24; Mk.10:6-8).

2. Il-qtil ta’ Abel (Ġen.4:10; Lq.11:51).

3. Il-korruzzjoni morali fi żmien Noè u d-dulluvju (Ġen.6:5-13; Lq.17:26-27).

4. Il-korruzzjoni fi żmien Lott u n-nar mis-sema (Ġen.18:20; 19:24; Lq.17:28-29). 

5. Il-mara ta’ Lott (Ġen.19:26; Lq.17:32). 

6. Mosè u l-arbuxxell jaqbad (Es.3:1-6; Lq.20:37).

7. Mosè u l-manna mis-sema (Es.16:15; Ġw.3:31).

8. Mosè u s-serpent tal-bronż (Num.21:8; Ġw.3:14). 

9. David u l-ħobż tal-preżenza (1S.21:6; Mt.12:3-4). 

10. Salamun u r-reġina ta’ Xeba (1 Slat.10:1; Mt.12:42). 

11. Elija, l-armla u l-għaks (1 Slat.17:1,9; Lq.4:25-26). 

12. Nagħman is-Sirjan u l-ġdiem tiegħu (2Sl.5; Lq.4:27). 

13. Il-qtil ta’ Żakkarija (2 Kron.24:20-21; Lq.11:51).

14. Danjel u l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni (Dan.9:27; 11:31; 12:11; Mt.24:15).

15. Ġona u l-ħuta l-kbira (Ġona 1:17; Mt.12:40; 16:4).

16. L-indiema tan-Nineviti (Ġona 3:4-10; Lq.11:30; Mt.12:41).