Profeziji notevoli ta' Sidna Ġesù

 PROFEZIJI NOTEVOLI TA’ SIDNA ĠESÙ


1. Dwar it-tbatijiet, il-mewt u r-resurrezzjoni tiegħu (Mt.16:4,21; 17:22-23; 20:17-19; Ġw.2:19-22; 3:14; 10:11-18).

2. Dwar it-trasfigurazzjoni tiegħu (Mt.16:28). 

3. Dwar kif kellu jkun tradut (Ġw.6:70-71).

4. Dwar iċ-ċaħdiet ta’ Pietru (Mk.14:26-31; Ġw.13:38).

5. Dwar id-dehra tiegħu lilhom fil-Galilija (Mt.26:31-32).

6. Dwar it-tlugħ tiegħu fis-sema (Ġw.1:50-51).

7. Dwar Pentekoste u l-għotja tal-Ispirtu s-Santu (Ġw.7:37-39).

8. Dwar kif kellu jibni l-knisja tiegħu (Mt.16:13-19).

9. Dwar kif kellu jiġbor lil niesu għandu nnifsu (Ġw.14:2-3).

10. Dwar it-tieni miġja tiegħu fil-glorja mal-anġli qaddisa (Mt.16:27; 26:24).

11. Dwar il-ġudizzju universali (Mt.7:21-23; 12:41-42).

12. Dwar il-qawmien mill-mewt tal-umanità kollha (Ġw.5:28-29).

13. Dwar il-qagħda morali tad-dinja qabel l-avvent tiegħu (Lq.17:26-30). 

14. Dwar is-separazzjoni tal-umanità fil-miġja tiegħu: xi wħud jittieħdu u wħud jitħallew (Lq.17:34-37).

15. Dwar il-premji futuri lid-dixxipli tiegħu (Mk.10:28-31).

16. Dwar Pietru, kif kellu jmut martri (Ġw.21:18-19).