Id-dehriet ta' Kristu wara l-irxoxt tiegħu


1. Lil Marija Madalena fil-ġnien (Mk.16:9; Ġw.20:11-16).

2. Lil xi nisa huma u jirritornaw mill-qabar (Mt.28:9-10).

3. Lil Kleopa u sieħbu huma u mexjin lejn Emmaws (Lq.24:13-32; Mk.16:12-13). 

4. Lil Pietru f’Ġerusalemm (Lq.24:34; 1 Kor.15:5).

5. Lil għaxra mill-appostli fil-kamra ta’ fuq (Lq.24:36-43; Ġw.20:19-23).

6. Lill-Ħdax fil-kamra ta’ fuq (Ġw.20:24-29).

7. Lil seba’ dixxipli mal-Baħar tal-Galilija (Ġw.21:1-24).

8. Lill-Ħdax u ħames mitt dixxiplu (Mt.28:16-20; 1 Kor.15:6). 

9. Lill-Ħdax u lil Ġakbu (bin Marija u Ġużeppi), f’Ġerusalemm (Mk.16:14-18; Lq.24:44-49; 1 Kor.15:7).

10. Lill-Ħdax fuq l-Għolja taż-Żebbuġ (Lq.24:50-53).